هیات منصفه سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب

هیات منصفه: سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ارتعاش قیمت سود در سپرده‌های بانکی

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ماهانه مانده سپرده ها بعد از ابلاغ دستورالعمل کمی کم کردن یافته هست، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده ها در شهریورماه مع

ارتعاش قیمت سود در سپرده‌های بانکی

ارتعاش قیمت سود در سپرده های بانکی

عبارات مهم : مرکزی

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ماهانه مانده سپرده ها بعد از ابلاغ دستورالعمل کمی کم کردن یافته هست، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده ها در شهریورماه معادل ۹/ ۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل۳/ ۰واحد درصد کم کردن یافته هست. همچنین قیمت رشد نقطه به نقطه سپرده ها نیز به ۹/ ۲۱ درصد رسیده است.

براساس این آمارها می توان بیان کرد بعد از ابلاغ دستورالعمل درخصوص رعایت قیمت سود تعیین شده، قدری از ورودی رشد سپرده های بانکی کاسته شده است هست. البته وقت یک هفته ای بانک مرکزی، در اجرای این بخشنامه باعث شده است که نقدینگی سرگردان نیز تبدیل به سپرده های بانکی شود و رشد مانده سپرده ها عوض کردن قابل توجهی نسبت به ماه های قبل نداشته باشد.

ارتعاش قیمت سود در سپرده‌های بانکی

کم کردن جزئی رشد سپرده ها

بانک مرکزی آخرین آمارهای مانده سپرده و مانده تسهیلات بانکی را در شهریورماه امسال منتشر کرد.بانک مرکزی عنوان می کند که اطلاعات گزارش آمارهای بانکی راجع به بانک های دولتی، شخصی شده، شخصی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی کشور عزیزمان ایران هست. عمده ارقام سپرده های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری مشمول بر سپرده های دیداری، قرض الحسنه بعد انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، پیش دریافت های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده های ارزی مشمول بر سپرده های دیداری، مدت دار، بعد انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی هست. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان کل مانده سپرده های بانکی در شهریورماه امسال به ۱۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده هست. این رقم در شهریورماه نسبت به ماه قبل رشد ۹/ ۱ درصدی را ثبت کرده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ماهانه مانده سپرده ها بعد از ابلاغ دستورالعمل کمی کم کردن یافته هست، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده ها در شهریورماه مع

رشد ماهانه مانده سپرده های بانکی، در مردادماه امسال معادل ۲/ ۲ درصد بوده هست. این عنوان نشان می دهد که میزان رشد ماهانه سپرده ها در شهریورماه نسبت به مردادماه کم کردن یافته هست. این روند در آمار رشد نقطه به نقطه مانده سپرده ها نیز مشاهده می شود. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان رشد سپرده ها در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۹/ ۲۱ درصد بوده هست. این رقم در مردادماه به ۶/ ۲۲ درصد می رسد. میانگین رشد نقطه به نقطه در یک سال منتهی به شهریورماه معادل ۴/ ۲۲ درصد بوده است.

تصویر العمل به بخشنامه بانک مرکزی

بانک مرکزی در هفته دوم شهریورماه با ابلاغ یک بخشنامه ۸ بندی، از لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید کرده بود. در این مصوبه حداکثر قیمت سود جهت سپرده های هر سال معادل 15 درصد عنوان شد. البته اجرایی شدن این بخشنامه، یک هفته به طول کشید و در این وقت بسیاری از بانک ها وقت کردند که سپرده های جاری و سپرده های مدت دار قبلی مشتریان را با قیمت های بالاتر از 15 درصد تمدید کنند.

این واکنش‌ها در بازار پول باعث شد که در هفته ابتدایی شهریورماه بخش زیادی از سپرده های جاری به سپرده های مدت دار بانکی تبدیل شود. حتی این وقت یک هفته جهت اجرایی شدن دستورالعمل باعث بروز بعضی انتقادات نسبت به بانک مرکزی شد. در پاسخ به این انتقادات مدیر کل بانک مرکزی تاکید کرد که در اجرای این بخشنامه باید به کم کردن سیالیت سپرده های بانکی و حداقل سازی اثرپذیری سایر بازارها به خاص بازار ارز از کم شدن قیمت سود بانکی توجه کرد. به اعتقاد سیف، کشیده شدن دامنه مسابقه ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده های کوتاه مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده است بود، سهم بالایی از سپرده های بانکی به سپرده های روز شمار تخصیص داده شده است یابد و در نتیجه سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی زیاد کردن یابد. از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی زیاد کردن می داد.

ارتعاش قیمت سود در سپرده‌های بانکی

سیف اعتقاد است که این کار باعث شده است که بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت عادی به سپرده های با دوام بالاتر تبدیل شود. البته بعد از اجرایی شدن بخش نامه بانک مرکزی در تاریخ یازدهم شهریورماه به نظر می رسد که از رشد سپرده های بانکی کاسته شده است هست، لیکن اکثر قراردادهای بلندمدت پیش از تاریخ ۱۱ شهریورماه با قیمت بالاتر از حد مقرر بسته شد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که اگر چه میزان رشد مانده سپرده های در بازه ماهانه و نقطه به نقطه در شهریورماه کم کردن یافته هست، ولی این روند به شکل قابل مشهودی نیست و علت آن را می توان فعل و انفعالات صورت گرفته در شهریورماه دانست؛ به طوری که در هفته ابتدایی شهریورماه میزان سپرده های بانک ها رشد بالایی داشته، ولی در هفته های بعد از بخشنامه بانک مرکزی، احتمال از سطح رشد مانده سپرده ها کاسته شده است هست. البته عوض کردن روند سپرده های جاری و کوتاه مدت را نمی توان در گزارش آمارهای بانکی، مشاهده کرد. این روند ها در گزارش آمارهای پولی و بانکی منتشر می شود که اطلاعات شهریورماه هنوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ماهانه مانده سپرده ها بعد از ابلاغ دستورالعمل کمی کم کردن یافته هست، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده ها در شهریورماه مع

کم کردن رشد مانده تسهیلات بانکی

در کنار آمارهای مربوط به مانده سپرده های بانکی، بانک مرکزی آمارهای مربوط به مانده تسهیلات بانک ها را نیز منتشر کرده هست. عمده ارقام تسهیلات مشمول بر مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول هست. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در شهریورماه امسال میزان مانده تسهیلات به ۱۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده هست. رشد ماهانه مانده تسهیلات بانک ها در شهریورماه معادل ۲ درصد بوده هست، این رقم در مردادماه نیز به همین میزان بوده و رشد حجم تسهیلات عوض کردن نکرده هست. ولی از میزان رشد نقطه به نقطه تسهیلات به میزان قابل توجهی کاسته شده است هست. براساس آمارهای این گزارش حجم مانده تسهیلات در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد بود، این در حالی است که این رقم در مردادماه معادل با ۲۳ درصد ثبت شده است بود. رشد نقطه به نقطه حجم تسهیلات بانک ها بعد از آبان ماه سال قبل همواره روند نزولی را ثبت کرده هست. کارشناسان معتقدند که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک ها که در آمارها منعکس می شود، استمهال تسهیلات سررسید گذشته قبلی است.

ارتعاش قیمت سود در سپرده‌های بانکی

براساس آمارهای بانک مرکزی می توان نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) را مشخص کرد. این نسبت در حقیقت عنوان می کند که بانک ها چه نسبتی از منابع خود را در قالب تسهیلات به مشتریان اعطا کردند. به اعتقاد کارشناسان رقم ۸۵ درصد می تواند جهت نسبت تسهیلات به سپرده، یک مرز حداکثری باشد. در سال های ابتدایی دهه ۹۰ به علت تسهیلات دهی بی قاعده بانک ها و کم شدن قیمت دستوری تسهیلات این نسبت حتی به ۱۱۰ درصد نیز رسیده هست. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در شهریورماه امسال این نسبت به ۸۴ درصد رسیده که در محدوده استاندارد قرار دارد. این رقم در خردادماه امسال با ثبت رقم ۱/ ۸۲ درصد به کمترین میزان امسال در ماه های اخیر رسیده است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: مرکزی | تسهیلات | سود بانکی | شهریورماه | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz