هیات منصفه سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب

هیات منصفه: سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دولت در سال تازه فضا را جهت اظهارنظر امن کند / اشرف بروجردی

اشرف بروجردی، مدیر شرکت اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد که دولت در سال تازه باید فضا را جهت اظهارنظر امن کند.

دولت در سال تازه فضا را جهت اظهارنظر امن کند / اشرف بروجردی

اشرف بروجردی: دولت در سال تازه فضا را جهت اظهارنظر امن کند

عبارات مهم : امنیت

اشرف بروجردی، مدیر شرکت اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد که دولت در سال تازه باید فضا را جهت اظهارنظر امن کند.

دولت در سال تازه فضا را جهت اظهارنظر امن کند / اشرف بروجردی

او به اعتمادآنلاین گفت: «اولویت دولت در سال تازه بر اساس نظرسنجی هایی که صورت گرفته باید رسیگی به اشتغال و اوضاع اقتصادی مردم باشد ولی در همین حال دولت نباید از این مساله تامین امنیت عمومی غافل بماند.»

بروجردی توضیح داد: «مطالبه عمومی مردم شغل و اصلاح شرایط زندگی ارزش است ولی توصیه ای که باید به آن پرداخت شود این است که امنیت شخصی افراد نیز باید تامین شود. متاسفانه این امنیت شخصی هنوز مورد تشکیک است.»

اشرف بروجردی، مدیر شرکت اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد که دولت در سال تازه باید فضا را جهت اظهارنظر امن کند.

او اضافه کرد: «اکنون عموم مردم فکر نمی کنند که ایمنی کامل جهت آنان در اظهارنظر و موضع فراهم هست. آنان مطمئن نیستند که اگر مساله ای را مطرح کردند کسی آنها را مورد تعرض قرار نمی دهد؛ بنابراین توصیه مهمی که آقای روحانی باید به آن در سال تازه توجه کند، ایمن کردن فضا جهت آحاد مردم است.»

رئیس شرکت اسناد و کتابخانه ملی در پاسخ به این پرسش که دولت چطور می تواند در این مسیر گام بردارد گفت: «آقای روحانی باید مکانیزم آن را از طریق دستگاه های اطلاعاتی مرتبط با دولت از یک سو و از سوی دیگر سایر نهادهایی که خود را تحت نظر ایشان نمی دانند ولی در عرصه قدرت حضور پررنگ دارند پیش برد. آقای روحانی باید به گونه ای با آنها صحبت کنند که حق ندارند متعرض حریم مردم شوند.»

بروجردی اظهار کرد: «این باعث تاسف است که فردی اظهارنظری می کند و بلافاصله مدعی العموم او را احضار می کند و بعد حکم می دهد؛ اینها نکاتی است که باعث می شود فضا جهت اظهارنظر ناامن شود. در حالی که نباید کسی به صرف اظهارنظر شخصی یا روشنفکری دینی سریعا مورد تعرض قرار گیرند. آقای روحانی باید به این مساله در سال تازه به صورت جدی توجه کند.»

دولت در سال تازه فضا را جهت اظهارنظر امن کند / اشرف بروجردی

واژه های کلیدی: امنیت | کتابخانه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz