هیات منصفه سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب

هیات منصفه: سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر ، شیرجه در آب در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک یک اردک دم بلند را در تورنتوی کانادا نشان می دهد. اردک دم بلند قادر است تا عمق 200 فوتی شنا کند.

تصویر ، شیرجه در آب در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

شیرجه در آب در تصویر روز نشنال جئوگرافیک/ عکس

عبارات مهم : تصویر

عکس امروز نشنال جئوگرافیک یک اردک دم بلند را در تورنتوی کانادا نشان می دهد. اردک دم بلند قادر است تا عمق 200 فوتی شنا کند.

تصویر ، شیرجه در آب در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: تصویر | کانادا | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz