هیات منصفه سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب

هیات منصفه: سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز بازار خودرو بی‌اعتنایی بازار به زیاد کردن قیمت ماشین

خودروسازان داخلی قیمت بعضی محصولات خود را زیاد کردن داده‌اند و این در حالی است که بازار واکنشی به این زیاد کردن قیمت نشان نداده است.

بی‌اعتنایی بازار به زیاد کردن قیمت ماشین

بی اعتنایی بازار به زیاد کردن قیمت خودرو

عبارات مهم : بازار

خودروسازان داخلی قیمت بعضی محصولات خود را زیاد کردن داده اند و این در حالی است که بازار واکنشی به این زیاد کردن قیمت نشان نداده است.

به گرزارش دنیای اقتصاد طی هفته جاری بعضی خودروسازان قیمت محصولات خود را زیاد کردن دادند، ولی این عنوان نتوانست در بازار رکود زده ماشین موثر واقع شود. در این زمینه بعضی نمایشگاه داران خودروی پایتخت می گویند که زیاد کردن قیمت ایجاد شده است تاثیر اندکی در بازار داشته؛ چراکه بازار ماشین کشش زیاد کردن قیمت بیش از این را ندارد بنابراین تحولات قیمتی از سوی خودروسازان حاشیه قیمتی میان کارخانه و بازار ایجاد نکرده است.

بی‌اعتنایی بازار به زیاد کردن قیمت ماشین

به گفته آنها، در حال حاضر قیمت کارخانه و بازار این خودروها فاصله چندانی با هم ندارد و علت آن رکود و کم کردن تقاضا در بازار ماشین هست؛ این کارشناسان همچنین تقاضای اندک جهت خرید این خودروها را عامل مهم دیگری در عدم شکل گیری حاشیه قیمتی جهت این خودروها عنوان می کنند.هر چه که هست، به دنبال زیاد کردن قیمت ۵ میلیون تومانی سراتو اتومات آپشنال از سوی شرکت سایپا قیمت این ماشین در بازار و کارخانه یکسان شده است هست. این ماشین هم اکنون در بازار ۱۰۴ میلیون تومان معامله می شود. دیگر محصول سایپا که با زیاد کردن مواجه شد چانگان سی اس اتومات است که قیمت کارخانه و بازار آن ۲۰۰ هزار تومان تفاوت دارد.

این ماشین هم اکنون ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.در این بین تیبا۲ نیز به علت زیاد کردن قیمت ۸۰۰ هزار تومانی اش از سوی شرکت در بازار با زیاد کردن قیمت مواجه شده است هست؛ این ماشین هم اکنون در بازار با قیمت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می رسد که تفاوت ۱۴۰ هزار تومانی با کارخانه دارد.

خودروسازان داخلی قیمت بعضی محصولات خود را زیاد کردن داده‌اند و این در حالی است که بازار واکنشی به این زیاد کردن قیمت نشان نداده است.

مدل صندوق دار این ماشین هرچند از سوی شرکت تغییری نداشته است ولی در بازار با زیاد کردن قیمت مواجه شده است هست؛ این ماشین با زیاد کردن ۳۰۰ هزار تومانی هم اکنون ۲۶ میلیون تومان معامله می شود.کارشناسان علت تغییرات اندک قیمتی در بازار را اوضاع نامناسب در بازار خودروهای داخلی و رکود می دانند که این عنوان بر روند اندک فروش در بازار خودروهای داخلی در نخستین هفته آبان ماه اثر خود را بر جای گذاشته و بر رکود بازار افزوده است.

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | میلیون | کارخانه | خودروسازان | خودروسازان داخلی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz